Form D.M. Doust

Web T. Jonsson

KURRENTS

banner

 

WHAT IS THE COMMON?

An International Conference

10-11 October 2009
Göteborg, Campus Linné

Internationella framstående tänkare, 30-tal talare från Kina, USA, Iran, Israel, Frankrike m. fl. kommer att presentera sina idéer och diskutera en enkel men brännande samtidsfråga: Vad kan det gemensamma i vår tid vara?

Huvudtalare: David Harvey, Jacques Rancière, Antonio Negri, Yitzhak Laor, 10 seminarier med internationella gäster om bl. a. den iranska revolutionen, det samtida Kina och demokrati.

Det offentliga rummet organiseras allt hårdare i enlighet med övervakningsprinciper och teknokratiska ideal. Även den privata sfären har visat sig oförmögen att garantera en minimal grund för det gemensamma. Den är snarare roten till den pågående kris som drabbar planeten. Vi ser rasism och olika former av tribalism florera i samhället. Frågan som vi idag ställer oss gäller därför vad som kan definiera en samhällelig demokratisk gemenskap. Den frågan har både filosofisk, politisk och kulturell relevans. Några internationellt tongivande tänkare är inbjudna till konferensen och de kommer att presentera sina reflektioner över vad det gemensamma idag kan betyda.

Konferensens seminarieprogram kommer att undersöka temat utifrån konkreta nedslag. Seminarieprogram har en spännvidd som sträcker sig alltifrån den iranska revolutionen trettio år senare, det samtida Kina, postpolitik, till frågan om deltagardemokrati i det urbana landskapet och konstens roll i dessa sammanhang. Det samtida Kina uppmärksammas speciellt med tre inbjudna talare från Peking. Den dissidenta rösten i Israel hörs sällan idag. Yitzhak Laor, poet och aktivist, en av de mer framstående litterära personligheterna i Israel, kommer att tala om det gemensamma utifrån konflikten mellan Israel och den palestinska befolkningen. Vi kommer också att uppmärksamma det pågående initiativet Ship to Gaza, en humanitär insats till stöd för det palestinska folket. Projektet presenteras av konstnären och aktivisten Dror Feiler.

Konst- och kulturföreningen Kurrents har initierat och organiserar denna konferens med stöd från Västra Götalandsregionen och School of Global Studies vid Göteborgs Universitet. CEFOS och Museion vid Göteborgs universitet har både stött och samarbetat i organisationen. Konferensens alla delar, föredrag och seminarier är öppna för allmänheten. Programmet är tänkt att ingå i ett kollegium vid Göteborgs Universitet och fortsätter även under 2010. Årets program saknar dock Interventions som fanns med under förra året, därför flyttas besök av Danièle Huillet och Jean-Marie Straub och diskussionen om radikal estetik till nästa års program.