Form D.M. Doust

Web T. Jonsson

KURRENTS

 
Kurrents är en konst- och kulturförening bildad i syfte att skapa tillfälliga utrymmen för intervention i flödet av kulturella skillnader. Vår verksamhet vägleds av ett bejakande av det singuläras politik och dialektiken mellan det allvarsamma och det lekfulla. Vi organiserar konstnärliga manifestationer, intellektuella debatter och konferenser. Verksamheter som öppnar för reflektion över möjligheterna av en samtida radikal politik. Vi arbetar med publikationer, kurser och bildningsverksamhet.

Under 2008 bestod huvudverksamheten av ett två dagars långt konferensprogram i Göteborg med akademiska sessioner, debatter, videovisningar och experimentell musik.

Under 2009 kommer programmet What Is the Common? (ung. Vad är det allmänna?), att samla konstnärliga aktiviteter, intellektuella debatter och akademiska diskussioner.